HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN ARAPÇA HAZIRLIK MUAFİYET SINAV TARİHİ

Arapça muafiyet sınavı 05.02.2018 tarihinde saat 11:00 da yapılacaktır.