Yönetmelikler

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları